Cliënten

Altijd een vertrouwd gezicht

Elke dag een ander gezicht en niet op de afgesproken tijden. Wij beseffen dat dit niet is wat u wilt.

Daarom spannen wij ons er iedere dag weer voor in om samen met u invulling te geven aan een zo goed mogelijke zorgverlening.

Neem contact op

Zorg bij u thuis

Geen zorgvraag is hetzelfde. Daarom gaan wij met u op zoek naar de meest gewenste invulling van uw zorgvraag. Vertrouwd, in uw eigen omgeving en samen met u en uw mantelzorgers.

Terminale zorg

In de laatste maanden van het leven is professionele terminale zorg zeer waardevol. Niet de bestrijding van de ziekte staat centraal, maar een goede afronding van het leven. Als u in de laatste fase van uw leven thuis wilt blijven wonen zijn er veel mogelijkheden om u bij te staan.

Gespecialiseerde verpleging

Na ontslag uit het ziekenhuis kan gespecialiseerde verpleging nodig zijn. Wij hebben veel ervaring met het uitvoeren van specialistische medische handelingen. Infuustherapie bijvoorbeeld. Maar ook pijnbestrijding of stomazorg.

Onze visie op zorg

Thuiszorg is bij uitstek mensenwerk. Goede zorg is geen kant-en-klaar product, maar vormt zich steeds naar de persoonlijke wensen en behoeften van de cliënt.
Lees hier onze visie op zorg
Ik ben gewoon heel blij met jullie.

Mevrouw Lipschart

Door jullie liefdevolle zorg konden wij thuis blijven wonen.

Mevrouw Lamé