Uitsluitingscriteria

Om verantwoorde zorg te garanderen

Onze thuiszorgorganisatie levert in principe zorg aan iedereen die zorg wenst te ontvangen. Om ons werk goed te kunnen uitvoeren zijn we verplicht om uitsluitingscriteria te hanteren.

Op basis van deze uitsluitingscriteria zal worden beoordeeld of onze organisatie de cliënt in zorg neemt. Er wordt dus telkens een individuele beoordeling gemaakt. Indien een cliënt die al in zorg is gaandeweg voldoet aan onderstaande uitsluitingscriteria, dienen stappen ondernomen te worden die er toe kunnen leiden dat de cliënt die zorg- of ondersteuning krijgt die meer passend is of dat de zorgverlening kan worden gestopt.

Het welzijn van onze cliënten is het allerbelangrijkste. Daarom zal onze organisatie cliënten met een hoogcomplexe zorgvraag doorverwijzen naar andere instellingen. Daarbij kunt u denken aan cliënten waarbij specifieke specialistische verpleegkundige handelingen voorkomen die niet door onze zorgorganisatie geboden kunnen worden.

Andere redenen voor uitsluiting zijn, cliënten:

 • met problematisch c.q. zeer storend gedrag voor de omgeving waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard en niet beïnvloedbaar is;
 • met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding die verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;
 • die gewelddadig en/of psychotisch gedrag vertonen zijn naar zichzelf en/of anderen;
 • die verbaal agressief zijn;
 • die (seksueel) intimiderend gedrag vertonen;
 • die de hulp van onze thuiszorgorganisatie niet willen accepteren;
 • die veelvuldig van adres veranderen;
 • waaraan vrijheidsbeperking of dwang moet worden toegepast (vrijheidsbeperkende maatregelen worden niet toegepast binnen onze organisatie);
 • waarvan het gebruik van alcohol of drugs tot een belemmering in de
  zorgverlening leidt